Forexi futuuride definitsioon

Forexi futuur on leping, et osta või müüa kindel kogus kindlat valuutat kindlaksmääratud hinnaga ning seda kindlaksmääratud tulevasel kuupäeval. Kõik forexi futuurid on kirjutatud konkreetse lõpptähtajaga (loe lähemalt altpoolt), millal peab toimuma valuuta kohaletoimetamine, välja arvatud juhul, kui tasaarvestav (offsetting) tehing on tehtud esialgsel positsioonil. Futuuride lepingu hind põhineb põhivahendil: forexi kursil.

 

Forexi futuuride lahtiselgitus

Forexi futuuridel on finantsinstrumentidena kaks peamist eesmärki. Esiteks, saab neid kasutada ettevõtete või füüsilisest isikust ettevõtjate poolt, et eemaldada valuutakursi risk, mis on omane piiriülestele tehingutele. Teiseks saab neid kasutada investorite poolt, et spekuleerida valuutakursi kõikumist ning sellest kasumit saada.

Forexi ja forexi futuuride erinevusteks on see, et forexil kauplemisega vahetavad kaks osapoolt erinevaid kokkulepituid valuutasid, võrreldes forexi futuuridega, mis on tuletatud lepingud, mis aeguvad kindlaksmääratud kuupäeval (märts, juuni, september, detsember) ja mille tähtaegade möödudes arveldatakse rahaga.
Forexi futuuridega kaubeldakse mitmetel põhjustel. Esiteks, kuna lepingute erinevate suuruste tõttu on need head vahendid varajastele investoritele, kes tahavad kaubelda väiksemate positsioonidega ja ümberpööratuna, kuna need on likviidsed, kasutavad suured investorid neid selleks, et võtta olulisi positsioone.

Forexi futuurid võivad samuti olla ka riskimaandamisstrateegiad ettevõtete jaoks, kellel on tulevikus välisvaluutas tehtavad maksed. Näiteks kui USA firma on nõustunud ostma midagi Euroopa firmalt, mille eest tasutakse tulevasel kuupäeval, võivad nad osta mõningaid euro forex futuure, et maandada soovimatut riski EUR/USD kõikumise vastu.

 

Mis on lõpptähtaeg?

Lõpptähtaeg (termination date) on päev, mil lõpeb finantsleping (eelkõige vahetusleping ehk swap) ning seejärel tehakse lõppmakse ning edasisi muutusi ei toimu. Lõpptähtaega nimetatakse ka aegumiskuupäevaks (expiration date).

 

Lõpptähtaja lahtiseletus

Erinevalt futuuride lepingutest ei ole vahetuslepingud standarditud, võimaldades rohkem kohandatud tingimusi. Kuigi kaubeldavad futuurid arveldatakse aegumise kuu igal kolmandal reedel, võib vahetuslepingu lõpetada ükskõik millisel kuupäeval, mille on valinud osapooled.

Vahetuslepingud on lepingud, mis vahetavad varasid, kohustusi, valuutasid, väärtpabereid, osalusi või kaupu. Mõned on lihtsad, nagu ujuvad fikseeritud intressimääraga laenud või Jaapani jeen Suurbritannia naelsterlingi vastu, samas kui osad on üpriski keerulised, hõlmates mitmeid valuutasid, intressimäärasid, kaupu ja võimalusi. Mõlemad tüübid on spetsifikatsioonide, näiteks hinnakujunduse või hindamise kriteeriumite, ajastuse või lepinguliste horisontide, arvelduskorra, lähtestamise ja muude muutujate poolest paindlikud.

 

Vahetuslepingu lõpetamine

Kõige lihtsam viis lepingu lõpetamiseks on hoida seda tähtajani. Sel viisil, kui lõpptähtaeg saabub, lõpeb vahetusleping automaatselt. Siiski, kui vahetuslepingu üks või mõlemad osapooled soovivad lepingu lõpetada, on selleks mitmeid meetodeid:

1. Sisenege tasaarveldusvahetusse. Probleemiks on leida aldis vastaspool, kes soovib teisel poolel sarnaseid tingimusi kasutada. Kuna seal on kaks vahetuslepingut, siis toob see vastaspoolele täiendava riski.
2. Sularahas arveldatud vahetustehingute puhul võib üks osapool vahetada vahetustehingu turuväärtusega, eeldades, et see on kirjas vahetuslepingus.
3. Müüa vahetus teisele osapoolele. Kuigi see nõuab aga luba vastaspoolelt.
4. Kasuta vahetustehingut (swaption või swap option), et algset vahetustehingut kompenseerida.

Veel üks võimalus vahetuslepingu lõpetamiseks on läbi ühe osapoole kohustuste mittetäitmise tõttu. Vahetuslepingu põhilepingus tuleks kokku võtta saadaval olevad abinõud kahju saanud osapoolele koos viisidega, kuidas arvutada maksmised.

Kuna vahetuslepingud on täiesti kohandatavad kahe osapoole vahel, võib põhileping samuti sisaldada sündmusi, mis võivad kaasa tuua lepingu lõpetamise. Selleks võib olla näiteks kapitali- või tagatise taseme langus, äristaatuse muutused, varade müük, välised sündmused, finantsilised tingimused, õiguslikud muudatused või peaaegu kõik muu.

 

Lõpptähtaja muud kasutused

Lõpptähtaega leidub ka teistes alades peale kaubeldavate finantslepingute. Näiteks võib lõpptähtaeg olla ettevõttes töötamise viimane kuupäev. Või võib see olla ka kinnisvara üürimise lõpukuupäev.