Ristkurss (cross rate) on valuuta vahetuskurss kahe valuuta vahel, kui kumbki ei ole ametlikud valuutad selles riigis, kus on vahetuskursi noteering antud. Välisvaluutaga kauplejad kasutavad seda terminit tihtipeale selleks, et viidata valuuta noteeringutele, mis ei sisalda USA dollarit, sõltumata sellest mis riigis on noteering tagatud.

 

Ristkursist aru saamine

Vahetuskurssi euro ja Jaapani jeeni vahel peetakse ristkursiks turu mõistes, kuna see ei sisalda USA dollarit. Definitsiooni puhtas tähenduses peetakse seda ristkursiks, kui sellele on viidanud kõneleja või kirjutaja, kes ei ole Jaapanis või mõnes riigis, kus eurot kasutatakse. Kuigi ristkursi puhas definitsioon eeldab, et sellele viidatakse kohas, kus kumbagit valuutat ei kasutata, kasutatakse seda mõistet ikkagi põhiliselt selleks, et viidata tehingule või noteeringule, mis ei sisalda USA dollarit.

 

Näited suurimatest ristkurssidest

Kõiki kahte valuutasid saab noteerida üksteise vastu, kuid kõige aktiivsemalt kaubeldavad paarid on EUR/CHF, mis on euro versus Šveitsi frank; EUR/GBP, euro versus Suurbritannia nael; EUR/JPY, euro versus Jaapani jeen; ja GBP/JPY, Suurbritannia nael versus Jaapani jeen. Kui paaris sisaldub euro, siis on see baasvaluutaks noteeringu jaoks. Kui Suurbritannia nael on sees, kuid eurot mitte, siis on baasiks nael. Nende valuutadega kaubeldakse aktiivselt pankade vahelistes valuutaturgudel ja mõningal määral ka tuleviku- ja optsiooniturgudel.

 

Näited väiksematest ristkurssidest

Ristkursid, millega kaubeldakse pankade vahelistel turgudel, kuid mis on palju vähem aktiivsemad on CHF/JPY, Šveitsi frank versus Jaapani jeen; ja GBP/CHF, Suurbritannia nael versus Šveitsi frank. Ristid, mis sisaldavad Jaapani jeeni on tavaliselt noteeritud kui jeeni arv versus teine valuuta, olenemata teisest valuutast.

Kõiki kahte valuutat saab noteerida üksteise vastu, olenemata sellest, kas paariga kaubeldakse. Ristkurss valuutades on sarnane väärtusele ja noteeringu konventsiooni tuleb defineerida ettevaatlikult, et vältida vigade tegemist. Näiteks, Uus-Meremaa dollarit noteeriti 1.0500 Austraalia dollari kohta 2016. aasta juunikuus. Mõlemaid noteeriti USA dollari vastu kui kogus USA dollareid, et osta välisvaluutat, mis ei anna juhiseid selle kohta, milline on baasvaluuta. Turukonventsioon kasutab tugevamat AUD´i, mis on samuti ka suurem majandus kui baas. Kaks valuutat kauplevad peaaegu pariteetselt üksteisele, luues potentsiaali väärnoteeringule.

 

Nõudlushinna kursivahe ja ristkurss

Suurematel ristamistel on nõudlushinna kursivahed natuke laiemad kui suurematel dollaril põhinevatel paaridel, kuid neid noteeritakse aktiivselt pankade vahelisel turul. Kursivahed väiksematel ristamistel on üldiselt palju laiemad; osasid ei noteerita otseselt üldse, nii et noteering peab loodama nõudlushindadest ja pakkumishindadest komponentvaluutades versus USA dollar.