Autoriseeritud partnerina nõustud sa järgima tingimusi, mis on antud lehel välja toodud. Palun loe enne partneriks registreerimist hoolikalt kõiki tingimusi.
Sinu osa programmis on meie veebilehe reklaamimine oma partnerluse lingiga, et tuua meieni inimesi, kes ostavad meie tarkvara ja hakkavad seda kasutama.
Registreerides end partneriks, näitad oma nõusolekut antud tingimustega.

1. Taotluse heakskiitmine või tagasilükkamine

Jätame endale õiguse heaks kiita või tagasi lükata mis tahes partneriks registreerimise soovi vastavalt meie äranägemisele. Sul puudub juriidiline õigus tagasilükkamise suhtes.

2. Vahendustasu

Vahendustasu makstakse kord kuus. Selleks, et partner saaks vahendustasu, peab tema viidatud konto jääma aktiivseks minimaalselt 37 päevaks.
Sa ei saa viidata endale ning ei saa vahendustasu enda kontode pealt.
Maksed saadetakse vaid õnnestunud tehingute eest. Tagasimakstud tehingute eest vahendustasu ei maksta.

3. Partnerluse konto peatamine

Sinu partnerluse konto võidakse peatada järgnevatel põhjustel:

  • Mittesobilik reklaam (valeväited, eksitavad lingid jne.).
  • Reklaamimine lehtedel, mis sisaldavad illegaalseid tegevusi.
  • Intellektuaalomandi õiguste rikkumine.
  • Viitamine endale, pettustega seotud tehingud.

Lisaks veel eelnevale – FX EKSPERT jätab endale õiguse peatada või eemaldada ükskõik millise partnerluse konto, ükskõik mis ajal, mis tahes rikkumise korral või ilma põhjuseta.

4. Partnerluse lingid

Võid kasutada linke nii graafiliselt kui tekstina, nii enda kodulehel kui ka oma e-kirjades. Samuti võid meie lehte reklaamida nii internetis, ajalehtedes ja ajakirjades.
Võid kasutada meie graafikat või luua enda oma, seda siis kui see pole vastuolus 3. punktis välja toodud rikkumistega.

5. Sooduskoodide ja pakkumiste lehed

FX EKSPERT pakub aeg-ajalt personaalseid sooduskoode oma partneritele ja uudiskirjaga liitunutele. Kui sulle pole personaalset sooduskoodi saadetud, siis sa ei tohi seda ka kasutada.

6. Kliki Põhjal Maksmise Poliitika (PPC)

Kliki põhjal maksmise poliitika EI ole ilma kirjaliku loata lubatud.

7. Vastutus

FX EKSPERT ei ole vastutav kaudsete või mitte endast sõltuvate kahjude eest (saamata jäänud tulu, tellimused). Me ei anna programmile, liikmelisusele ega toodetele otseseid ega kaudseid garantiisid. Me ei väida, et programmi ja veebilehe töö on tulevikus veatu ning ei ole vastutavad mis tahes katkestuste eest.

8. Lepingu kehtuvus

Leping hakkab kehtima sinu nõustumisest partnerprogrammi tingimustega ning lõppeb sinu partnerluse konto sulgemisega.
Jätame endale õiguse lepingu tingimusi mis tahes ajal muuta. Kui mõni tingimus on sulle vastumeelne, siis sinu ainus valik on oma partnerlus konto sulgeda. Sinu jätkamine partnerprogrammis näitab, et nõustud kõikide muudatustega, mis on tehtud tingimustes.

9. Hüvitamine

Partner ei tohi kahjustada FX EKSPERT’i, tema partnerite ja töötajate mainet ega nende huvisid. Partner hüvitab kahjud, mis on tekkinud seoses tema tekitatud kahjuga.

10. Valitsev seadus, kohtualluvus ja advokaaditasud

Käesolevat lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse eranditult kohtus.
Käesoleva lepingu mis tahes sätte täitmisega seotud kohtuvailduste korral on kaotaja poolel nõue hüvitada teisele osapoolele kulud, sealhulgas mõistlikus osas juriidilised kulud.

11. Elektroonilise allkirja tõhusus

See kokkulepe on elektrooniline leping, mis sätestab õiguslikult siduvad tingimused sinu osalemisel parterprogrammis. Partneriks registreerimisel nõustud kõigi lepingus olevate tingimustega. See tegevus loob elektroonilise allkirja, millel on sama õiguslik tähendus kui käsitsi kirjutatud allkirjalgi.