Suure võimendusega forexi päevakauplemise mängus on kindlad tegevused mis võivad kaasa tuua täieliku kapitalikao. On viis üldist ja levinud viga, mida päevakauplejad teevad, üritades tulu suurendada, kuid millel on lõpuks hoopis vastupidine mõju.

Allpool kirjeldame neid viite potentsiaalselt laastavat viga, mida saab vältida teadmiste, distsipliini ja alternatiivse lähenemisviisiga.

 

Forexi tehingute alla keskmistamine

Kauplejad koperdavad tihtipeale keskmistamise (averaging down) praktikas. Keskmistamise praktika on släng kirjeldamaks ettevõttes täiendavate aktsiate ostmise protsessi odavamate hindadega, kui originaalne ostmishind. See toob kaasa keskmise hinna, mida oled maksnud kõigi oma aktsiate eest. See on harva niimoodi mõeldud, kuid paljud kauplejad on seda teinud. On mitmed probleeme forexi turgude keskmistamisega.

Peamine probleem on see, et hoitakse kaotavat positsiooni – mitte ainult potentsiaalselt raha ohverdades, vaid samuti ka aega. Seega saaks seda raha ja aega paigutada paremasse positsiooni.

Teiseks on vaja suuremat tulu oma ülejäänud kapitalilt, et saada tagasi kadunud kapitali esialgsest kaotavast tehingust. Kui kaupleja kaotab poole oma kapitalist, on vaja 100% kasumit, et saada tagasi algsele kapitali tasemele. Suure koguse raha kaotamine üksikutel tehingutel või üksikutel kauplemispäevadel võib pika aja jooksul tõkestada kapitali kasvu.

Alla keskmistamine toob paratamatult kaasa suure kahjumi või tagatise nõudmise, kuna suundumus võib püsida kauem kui kaupleja saab jääda likviidseks – eriti kui lisatakse rohkem kapitali, kui positsioon eeldab kahjumeid.
Nende probleemide suhtes on päevakauplejad eriti tundlikud. Lühike kauplemisperiood tähendab, et võimalused on lühiajalised ja kiireid väljumisi on vaja halbade tehingute jaoks.

 

Forexi tehingute eelpositsioneerimine

Kauplejad teavad uudiste sündmusi, mis turgu liigutavad, kuid suund ei ole eelnevalt teada. Seetõttu võib kaupleja olla üpriski kindel, et uudised (nagu näiteks et föderaalreserv tõstab või ei tõsta intressimäärasid) mõjutavad turge. Isegi siis ei saa kauplejad ennustada, kuidas turg reageerib sellele oodatud uudisele. Teised faktorid, nagu täiendavad avaldused, arvandmed või tulevikku suunatud näited, mida pakuvad uudised, võivad samuti teha turu liikumised ekstreemselt ebaloogiliseks.

Lisaks on lihtne fakt, et kui volatiilsuse vood ja kõiksugused tellimused jõuavad turule, käivitatakse mõlemalt poolt peatused. See toob tihtipeale kaasa saagimise moodi tegevuse, enne kui suund esile kerkib (kui see üldse lähitulevikus ilmneb).
Kõigi nende põhjuste tõttu võib positsiooni võtmine enne uudiste avaldamist tõsiselt seada ohtu kaupleja edukuse.

 

Forexi tehingud peale uudiseid

Sarnaselt võivad uudiste pealkirjad turge tabada igal ajal ning põhjustada agressiivseid liikumisi. Kuigi see võib tunduda kerge rahana, võib see olla sama laastav kui kauplemine enne uudiste väljatulemist, kui seda teha testimata ning ilma tugeva kauplemise plaanita.

Kauplejad peaksid peale uudiste avaldamist ootama volatiilsuse vaibumist ja lõpliku suundumuse arenemist. Niimoodi tehes on vähem likviidsusprobleeme, riski on võimalik tõhusamalt hallata ning stabiilsem hinnasuund on nähtaval.

 

Riskides rohkem kui 1% kapitaliga forexi tehingutes

Ülemäärase riski võtmise praktika ei too kaasa ülemäärast tulu. Peaaegu kõik kauplejad, kes riskivad suure koguse kapitaliga ühel tehingul, kaotavad lõpuks pikas perspektiivis. Levinud reegel on, et kaupleja peaks riskima mitte rohkema kui 1% kapitaliga ühel tehingul. Professionaalsed kauplejad riskivad tihtipeale vähema kui 1% kapitaliga.

Päevakauplemine väärib ka selles valdkonnas erilist tähelepanu ja ka päevase riski maksimum peaks samuti olema rakendatud. See päevane riski maksimum võib olla 1% (või vähem) kapitalist või võrdne 30 päeva päevase keskmise kasumiga. Näiteks kaupleja, kellel on kontol 50 000 USA dollarit (ilma võimenduseta), võib nende riskiparameetrite alusel maksimaalselt kaotada 500 dollarit päevas. Alternatiivselt võib see number olla muudetud, et see oleks rohkem kooskõlas päevase keskmise kasumiga (see tähendab seda, et kui kaupleja teenib positiivsetel päevadel 100 dollarit, siis hoiab ta enda kaotused 100 dollari või vähema ligi).
Selle meetodi eesmärk on veenduda, et ühelgi üksikul tehingul või ühepäevasel kauplemispäeval ei ole märkimisväärset kahju kontole. Seetõttu teab kaupleja, et ta ei kaota rohkem kui ühe tehinguga või päevaga, kui ta suudab tagasi teha teisel, võttes vastu riski maksimumi, mis on võrdne 30 päeva keskmisele päevakasumile.

 

Ebarealistlikud ootused forexi kauplemises

Ebarealistlike ootuste kohta, mis tulevad paljudest allikatest, saab öelda paljutki, kuid sageli tulevad kaasa kõik eelpool nimetatud probleemid. Meie enda kauplemise ootused kehtestatakse turul sageli, kuid siiski ei saa me oodata, et see toimiks meie soovide järgi. Lihtsalt öeldes, turg ei hooli individuaalsetest soovidest ja kauplejad peavad leppima, et turg võib olla kõikuv ja suunda muutev lühikeses, keskmises ja pikaajalises tsüklis. Pole olemas proovitud ja tõelist meetodit iga liikumise ja kasumi isoleerimiseks ja selle uskumine toob kaasa pettumuse ning vead otsuste tegemisel.

Parim viis vältimaks ebarealistlike ootuseid on kauplemise plaani koostamine. Kui see toob kaasa püsivad tulemused, siis ära seda muuda – forexi võimendusega võib isegi väike kasum kasvada suureks. Kuna kapital aja jooksul kasvab, siis saab positsiooni suurust suurendada, tuues kõrgemad tulud või uued strateegiad, mida saab testida ja rakendada.

Päevakaubitseja peab samuti aktsepteerima ka seda, mida turg pakub erinevates intervallides. Näiteks on turud tüüpilisemalt volatiivsemad kauplemispäeva alguses, mis tähendab, et turu alguse ajal avatud konkreetsed strateegiad ei pruugi hiljem sama päeva jooksul töötada. See võib muutuda päeva arenedes vaiksemaks ja saab kasutada teistsugust strateegiat. Lõpu lähenedes võib olla tegevuse kiirenemine ja saab kasutada jällegi teistsugust strateegiat. Kui sa suudad aktsepteerida seda, mis on antud iga päeva jooksul, isegi kui see ei vasta sinu ootusele, siis on sul parem positsioon edu saavutamiseks.

 

Lõpetuseks

On viis tavalist forexi päevakauplemise viga, mis võivad iga aeg kauplejaid mõjutada. Neid vigu peab iga hinna eest vältima, aretades välja kauplemisplaani, mis nende vigadega arvestab.

Kui asi puudutab alla keskmistamist, ei tohi kauplejad lisada positsioone, vaid müüa kaotajad kiiresti eelnevalt kavandatud väljumisstrateegiaga. Lisaks peaksid kauplejad ootama ja vaatama uudiseid, kuni nende volatiilsus on vaibunud. Alati peab kontrollima riski ning mitte kaotama suuremat summat, kui seda, mida on võimalik teisel päeval tagasi teenida.

Lõpuks tuleb ootusi vastavalt ohjata, leppides sellega, mida turg sulle konkreetsel päeval annab. Üldiselt leiavad kauplejad edu, mõistes tavapäraseid püüniseid ning seda, kuidas neid vältida.