Mis on steriliseeritud sekkumine?

Steriliseeritud sekkumine (sterilized intervention) on välisvaluuta ostmine või müümine keskpanga poolt, et ilma rahapõhilise baasi muutmiseta mõjutada omavääringu vahetusväärtust. Steriliseeritud sekkumine hõlmab kahte erinevat tehingut: 1) välisvaluutavarade ostmine või müümine ja 2) avatud turu tehing, mis sisaldab USA valitsuse väärtpaberite ostmist või müümist (samas mahus kui esimene tehing).

Avatud turu operatsioon korvab või steriliseerib efektiivselt mõju rahapõhise baasi sekkumisele. Kui välisvaluuta müümise või ostmisega ei kaasne avatud turu operatsioon, küündiks see steriliseerimata sekkumiseks. Empiirilised tõendid soovitavad, et steriliseeritud sekkumine on üldiselt teovõimetu valuutakursside muutmiseks.

 

Steriliseeritud sekkumise mõistmine

Mõtle lihtsale steriliseeritud sekkumise näitele. Oleta, et Föderaalreserv on mures USA dollari nõrkuse pärast euro suhtes. Seepärast müüb see eurode nimiväärtusega võlakirju summas 10 miljardit eurot ning saab võlakirjade müügi eest 14 miljardit dollarit. Kuna 14 miljardi dollari välja võtmine panganduse süsteemist Föderaalreservile mõjutaks föderaalse fondide määra, viib Föderaalreserv koheselt läbi avatud turu operatsiooni ning ostab 14 miljardit USA Riigikassast. See süstib 14 miljardit dollarit tagasi rahasüsteemi, steriliseerides eurodes nomineeritud võlakirjade müügi. Föderaalreserv samuti segab enda võlakirjaportfelli, vahetades eurodel põhinevaid võlakirju USA Riigikassale.

 

 

Steriliseeritud sekkumine versus carry tehing

Eelmise sajandi lõpupoole oli tavaline põhjus paljude steriliseeritud sekkumisteks kõrge raha pakkumine, mis lükkas kohalikud intressimäärad alla rahvusvahelise keskmise, mis lõi tingimused carry tehingute jaoks – turuosalised laenaksid kodust ning laenaksid edasi välismaale ning seda kõrgema intressimääraga.

Carry tehing rakendab allapoole surutud survet laenatud valuutale. Kuna steriliseeritud sekkumised ei vähenda juba isegi kõrgeid rahapakkumisi, on kodumaised intressimäärad siiski endiselt madalad. Osalised jätkavad kodust laenamist ning selle edasi laenamist välismaale ning keskpank peab järjekordselt sekkuma, kui tahab vältida oma kodumaise valuuta tulevast amortisatsiooni.

 

Erilised kaalutlused

USA Rahandusministeeriumi osakond on vastutav riigi valuutakursi kindlaks määramise eest ja sellel põhjusel, haldab see Börsi Stabiliseerimisfondi (Exchange Stabilization Fund), mis on portfell välismaisest valuutast ja dollarites nomineeritud varadest. Föderaalreservil on samuti sellel eesmärgil välismaisest valuutast loodud portfell. Vahetuskursi sekkumist teostavad ühiselt Riigikassa ja Föderaalreserv.

Üks peamisi tööriistu, mida kasutab Föderaalreserv rahapoliitika mõjutamiseks on föderaalse fondi määra sihtmärk, mis on seatud Föderaalse Avatud Turu Komitee (Federal Open Market Committee) poolt põhiliselt selleks, et saavutada kodumaiseid eesmärke. Kuna Föderaalreserv ei lubaks kunagi enda sekkumiste tegevustel olla mõju selle rahaliste poliiside operatsioonide jaoks, kasutab see alati steriliseeritud sekkumist. Suuremate riikide keskpangad – nagu Jaapani Pank ja Euroopa Keskpank – kasutavad samuti üleöist intressimäära, kui lühiajalist operatsiooni eesmärki, et steriliseerida samamoodi enda valuuta sekkumisi.