CPI (the consumer price index – tarbijahinnaindeks) on ulatuslik inflatsiooni mõõt seoses toodete ja teenuste maksmisega majanduses. Sellel arvul võib olla oluline mõju valuuta väärtusele teiste riikide valuutade suhtes.

CPI kalkuleerib kaalutletud keskmised hinnad töödel ja teenustel, sealhulgas ka transpordi, toidu ja energia kulud. Majandusteadlased kasutavad seda CPI näitajat, et määrata hinna muutused individuaali elukalliduse muutustes.

Kui inflatsioon on liiga madal, siis keskpank nagu Föderaalreserv võib vähendada intressimäärasid, et kannustada majanduslike tegevusi. Kui inflatsioon on liiga kõrge, siis võidakse tõsta intressimäärasid, et hindu stabiliseerida. Intressimäärade tõstmisega võib tarbija tõenäoliselt rohkem raha säästa, selle asemel et seda kulutada, kuna nad võivad pangas hoides raha juurde saada.

Valuutaturgudel (forexis) on kuine CPI mõõt üks kõige olulisemaid indikaatoreid, mida kauplejad jälgivad. USA dollari puhul võib tööstatistika büroo CPI-numbri avaldamine ja revideerimine kaasa tuua dollari kõikumisi teiste maailma valuutade suhtes.
See artikkel seletab, kuidas CPI andmed mõjutavad dollari (ja dollaripaaride) suhet teiste valuutadega forexi turul.

 

Miks on CPI oluline valuutaga kauplejate jaoks?

Turud tüüpiliselt viitavad CPI indikaatorile kui “peamisele inflatsioonile (headline inflation)”. Selle CPI andmed on kriitilised valuuta turgudel, kuna inflatsioon mõjutab dramaatiliselt rahapoliitika otsuseid, mida teevad keskpangad.

Arvestades, et keskpankadel on tavaliselt volitused kontrollida inflatsiooni sobival tasemel (Föderaalreserv ja Jaapani Pank on mõlemad plaaninud iga aastast inflatsioonimäära 2%), poliitikakujundajad tõstavad või madaldavad intresse kui mehhanisme, et jõuda nende sihttasemeteni. Samuti võivad nad kehtestada teisi poliitilisi ettekirjutusi nagu võlakirjade lepingud või rahaga varustamise laienemine.

Kui inflatsioonitasemed kalduvad kõrvale sihttasemetest, siis võivad keskpangad nagu Föderaalreserv muuta intressimäärasid. Kui inflatsioon tõuseb üle 2% eesmärgi, võib Föderaalreserv tõsta intressimäärasid, et jahutada maha kulutamist. See tugevdab dollarit teiste valuutade suhtes, kuna kõrgem intressimäär muudab rohelise raha rohkem ihaldusväärsemaks.

See on samuti edendav indikaator majandusliku jõudluse jaoks. Kui inflatsioon peaks järsult tõusema, nagu on juhtunud viimastel aastatel Brasiilias ja Venezuelas, siis tarbijad säästavad vähem raha, kuna nende ostujõud erodeerub.

Samal ajal kui keskpank tõstab intressimäärasid, et inflatsiooniga võidelda, laenab ta tüüpiliselt lepinguga, kas individuaalidelt, et osta tooteid ja teenuseid või laiendamise eesmärgiga ettevõtetelt. See võib mõjutada riigi laiemat sisemajanduse kogutoodangut.

 

Kuidas CPI andmed mõjutavad dollarit forexi turul?

Föderaalreservil on kaks mandaati, mis mõjutavad selle tegevusi rahapoliitikas. Keskpank tahab majanduse täistööhõivet ja tahab kindlustada tervisliku inflatsioonimäära, sel ajal kui majandus laieneb. Föderaalreservi esimees Janet Yelleni all on keskpank seadnud inflatsiooni eesmärgiks 2%.
Selle tulemusena näevad forexi kauplejad nii töötuse kui ka inflatsiooni näitajaid, mis määravad keskpanga tulevase otsuse praeguste intressimäärade vähendamise, tõstmise või hoidmise kohta. Arvestades intressimäära mõju valuuta tugevusele või nõrkusele, võivad kauplejad prognoosida keskpanga tegevuste mõju ja selle mõju dollari toimimisele valuutapaarides.

Forexi kauplejad arvestavad CPI ja Core CPI näitajaid kui kahte kõige peamist indikaatorit majanduse jõudluse jaoks. Nende kahe vahel pakub Core CPI näitaja paremat pilku kapoti alla, jättes välja kulud, mis kuluvad energia- ja toidusektoritele, mis kipuvad aja jooksul hinnas rohkem kõikuma.

Ameerika Ühendriikides avaldab Tööministeerium CPI ja Core CPI andmed, mis ei sisalda energia või toidu kulusid. Kui see number peaks lööma turu ootuseid, siis näeb dollar tüüpiliselt tõusu teiste valuutade suhtes. Kuid kui need näitajad jäävad oodatust väiksemaks, siis langeb valuuta teiste paaride suhtes.
Siiski pole toime limiteeritud kuuaruandega. Nagu kõik valitsuse andmed, on CPI näitaja revisjoni objektiks majandusteadlastele. Sellised muutused võivad kaasa tuua olulise volatiilsuse valuuta väärtusel maailmaturul.

 

Lõpetuseks

CPI on kriitiline indikaator hinnasurvele majanduses ja pakub inflatsioonimõõtu. Forexi kauplejad jälgivad CPI-d, kuna see võib juhtida muutusteni keskpanga rahapoliitikas, mis kas nõrgestab või tugevdab valuutat turgudel olevate konkurentide vastu. Valuuta tugevusel või nõrkusel võib samuti olla märkimisväärne mõju paljude maailmaturu ettevõtete teenimise jõudlusele.