Millega tegu?

Stopp tellimus (stop order) on tellimus väärtpaberi ostmiseks või müümiseks siis, kui selle hind liigub üle teatud piiri, kindlustades suurema tõenäosuse eelnevalt määratud sisenemise või väljumishinna saavutamise, piirates investori kahjumit või lukustades kasumit. Kui hind ületab ettemääratud sisenemise/väljumise piiri, muutub stopp tellimus turu tellimuseks (market order). Seda nimetatakse ka “stop” või “stop-loss order”.

 

Stopp tellimuse alused

Investorid ja kauplejad saavad läbi viia enda ostmise ja müümise tellimusi kasutades mitmeid tellimise strateegiaid, et vähendada kahjumi riski. Põhituru tellimus täidab tellimuse jätkuva väärtpaberi turuhinnaga. Näiteks kui 5. jaanuaril 2018, kell 13:00 sai AAPL-i aktsiat osta 175 dollari eest, ei saa turu tellimus tagada, et investori ostmise või müümise hind täidetakse 175 dollariga. Investor võib saada madalama või kõrgema hinna kui 175 dollarit, olenevalt täitmise ajast. Mittelikviidsete või äärmiselt volatiilsete väärtpaberite puhul võib turukorralduse esitamine põhjustada täitehinna, mis oluliselt erineb 175-st dollarist.

Teisest küljest täidab limiidi tellimus (limit order) ostu või müügi tellimuse investori määratud (või parema) hinnaga. Kasutades ülaltoodud AAPL-i näidet, kui investor paigutab 177.50 dollarilise limiidi müügi tellimusele ja kui hind tõuseb 177.50 dollarini või üle selle, siis tema tellimus täidetakse. Limiidi tellimus seab maksimaalse või minimaalse väärtuse, millega isik on nõus ostma või müüma kindlat aktsiat.

Stopp tellimust kasutatakse siis, kui investor või kaupleja tahab, et tellimus täidetakse peale seda, kui aktsia jõuab kindla hinnani. Seda hinda teatakse kui stopp hinnana (stop price) ja seda kasutatakse investorite poolt siis, kui nad lahkuvad pühadeks, sisenevad situatsioonidesse, kus nad ei saa enda portfelle pikemat aega jälgida või kui nad kauplevad volatiilsete varadega, nagu krüptovaluutad, mis võivad üleöö pöörduda.

Stopp tellimuse ostmisesse sisenetakse stopp hinnaga, mis ületab praeguse turuhinna. Stopp tellimuse müümiseks sisenetakse stopp hinnaga, mis on madalam kui praegune turuhind. Vaatleme investorit, kes ostis AAPL-i 145 dollariga. Seda aktsiat saab nüüd müüa 175 dollariga, kuid et tulevikus aktsiate hinna langusest tulenevaid kahjusid piirata, paneb investor müümise tellimuse stopp hinnaga 160 dollarit. Kui tekib vastupidine sündmus, mis põhjustab AAPL langust, siis käivitatakse investori tellimus, kui hinnad kukuvad alla 160 dollari.

Stopp tellimus saab turu tellimuseks siis, kui see jõuab stopp hinnani. See tähendab seda, et tellimust ei pea tingimata täitma stopp hinnaga. Kuna sellest saab turu tellimus, võib teostatud hind olla parem või halvem kui stopp hind. Ülalpool nimetatud investor võib müüa aktsiaid 160, 159.75 või 160.03 dollari eest. Stopid ei garanteeri 100 % soovitud sisenemise/väljumise täitmist.

See võib olla ebasoodne, kuna kui aktsia langeb, siis võib kaupleja stopp tellimus käivituda (või täituda) hinnal, mis on tunduvalt madalam kui oodatud, olenevalt hinna kukkumise kiirusest, väärtpaberi volatiilsusest või kui kiiresti tellimust läbi saab viia.

Seda näidet kasutades saab näha, kuidas stoppi saab kasutada, et limiteerida kaotusi ja püüda kasumeid. AAPL investor, kui tema tellimus täidetakse 160 dollarise stopp hinnaga, saab siiski kasumit enda investeeringust: $160 – $145 = $15 aktsia kohta. Kui hind langes alla oma esialgse hinna, siis on ta tänulik stopi eest.

Teisest küljest võib stopi kaotuse tellimus suurendada positsiooni ennetähtaegse väljumise ohtu. Näiteks, oletame, et AAPL kangeb 160 dollarini, kuid liigub ülespidisel trajektooril 185 dollarini. Kuna investori tellimus käivitub 160 dollaril, siis jääb tal saamata lisatulu, mida ta oleks saanud teenida ilma stopp tellimuseta.